Roszady na wysokich stanowiskach w UBZ

W ciągu ostatniego 1,5 roku miały miejsce intensywne rozgrywki polityczne w UBZ.

Najpierw odwołanie prezesa Lubawskiego i tymczasowe powierzenie obowiązków Stanisławowi Grzesiakowi, członkowi Rady Nadzorczej.
Potem powołanie na stanowisko prezesa p. Michała Płatka.
Następnie po niespełna roku odwołanie Płatka i pozbycie się jego współpracowników.
Potem ponowne 3-miesięczne pełnienie przez p. Grzesiaka funkcji prezesa, który na nowo odbudowuje koalicję polityczną z republikanami i solidarną.
Następnie zmiana i delegowanie Freya na p.o. prezesa Uzdrowiska.
Ogłoszenie przez radę nadzorczą otwartego konkursu na stanowisko prezesa.
Po wygaśnięciu delegacji Freya, kolejny raz następuje powierzenie obowiązków p. Grzesiakowi.
Mijają kolejne 3 tygodnie. W tym czasie Grzesiak pozbywa się z Uzdrowiska p. Kusztal, bliskiej współpracowniczki Freya, co może świadczyć, że ten ostatni raczej już przepadł jako kandydat na prezesa. Do Rady Nadzorczej chyba także już nie wróci. Chodzą słuchy, że Frey na koniec posprzeczał się z Kusztal, tak więc decyzję o zwolnieniu Kusztal Grzesiak mógł podjąć na życzenie Freya.
Ale to tylko wolne dywagacje.

logo pochodzi ze strony ubz.pl

Biedne to Uzdrowisko.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *