Gorąca dyskusja na sesji sejmiku województwa świętokrzyskiego ws kolejnego dokapitalizowania Uzdrowiska Busko-Zdrój. Cz.III

Kolejnym mówcą był aktualny dyrektor szpitala Marconi, w Spółce Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Marek Strzała, który jednocześnie jest wiceprzewodniczącym sejmiku województwa. 

W pierwszym zdaniu swojej wypowiedzi upomniał radnych występujących wcześniej, że ich poniosło. Następnie pochwalił się, że już po miesiącu swojej pracy widzi jak trudna sytuacja jest w uzdrowisku. Za to zdanie został nagrodzony oklaskami. Zaznaczył, że myśli, iż prezes Grzesiak da sobie ze wszystkim radę, i że już podejmuje działania. Według radnego Strzały, koszty które są wynikają z poprzednich decyzji i ze spraw które nam po drodze wyszły. Marek Strzała powiedział wyraźnie, że umowa dająca (komuś) wyłączność sprzedaży tego towaru (Buskowianki) w województwie świętokrzyskim, została podpisana niekorzystnie dla uzdrowiska. Ale umowa wygasa do końca roku. 
W tym momencie warto zadać sobie pytanie, czy radny i jednocześnie wiceprzewodniczący sejmiku, i jednocześnie dyrektor w Uzdrowisku, nie łamie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Radny z przekąsem zaznaczył, że wszelkie interpelacje innych radnych, kierowane do Marszałka województwa lub zarządu Uzdrowiska, bardzo pomagają. Marek Strzała myśli, że prezes Grzesiak będzie decyzje konsekwentnie podejmował, jeżeli chodzi o winnych niedociągnięć czy też zaniedbań. W następnym zdaniu radny, kierując słowa do swoich kolegów z sejmiku z ugrupowań opozycyjnych powiedział, że niedawno konserwator zabytków chciał dać Uzdrowisku około 50 tys. kary, za działania podejmowane w poprzednich kadencjach. Kolejnym zdaniu pochwalił prezesa Freya, że ten zadbał o wyrównanie wynagrodzeń do poziomu satysfakcjonującego pracowników niemedycznych. 
W kolejnym zdaniu radny poinformował, że prowadzone są nadal rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu. Radny miał na myśli sprawę finansowania przenosin Buskowianki (przyp. redakcji). W kolejnym zdaniu radny zwrócił uwagę, że nie będzie się podpisywał za radę nadzorczą czy też zarząd, ale nie lubi pozostawiać po sobie nie porządku. Można się tylko domyślać co miał na myśli. 

Kolejne zdanie zabrzmiało dosyć enigmatycznie. Radny z sympatią wypowiadał się, na temat zaangażowania pracowników, ale – tu cytat – ‘… wyniki ekonomiczne i wyniki finansowe firmy mówią, że tu trzeba naprawdę ponieść zdecydowane działania”. 
Radny przypomniał, że jest to “perełka” naszego województwa, i słuszne jest to że będziemy głosować za pierwszą ratą kolejnego dokapitalizowania. 

Powyższe akapity relacji zostały przygotowana w taki sposób, aby możliwie najwierniej oddać wypowiedź radnego Strzały. 

Z kolei radny Arkadiusz Bąk doceniając wypowiedź swojego poprzednika, zwrócił uwagę, że wybrzmiała ona niczym “Michałki”. Radny Bąk podkreślił, że nikogo tutaj nic nie ponosi i – jak zapowiedzieli wcześniej – będą pomagać ale też zadawać pytania w kwestiach związanych z zarządzaniem spółką. 
Radny Bąk zauważył, że w ostatnim zdaniu wypowiedzi radny strzała informował o pierwszej racie dokapitalizowania. Radny Bąk chciałby poznać 100% problemów mających miejsce w uzdrowisku a nie ich wycinek. 

Następnie radny Grzegorz Świercz skierował zapytanie do Marka Strzały, “O jakiej liczbie rat ten ma wiedzę?”. Radny Świercz chciałby wiedzieć czego wszyscy nie wiemy. 

Następnie za mikrofonem stanął ponownie radny Strzała. Radny wyartykułował potrzebę wyjazdowego spotkania sejmiku w Uzdrowisku, co uświadomiło by radnym, o ile można jeszcze dokapitalizować Uzdrowisko.
W dalszej części radny Strzała zapraszał na spotkania w prywatnym gronie. Obiecał, że będzie oprowadzał osobiście. 

Na krótko za mikrofonem stanął ponownie radny Świercz, który zauważył, że radny Strzała znalazł w sobie w ostatnim czasie wiedzę i kwalifikacje związane z balneologią. 
Radny Świercz ponowił pytanie o dalsze raty dokapitalizowania. Czy są przygotowane jakieś materiały do pokazania na następnych sesjach, czy to była tylko taka “licentia poetica”.
Radny Świercz zaznaczył, że był w Busku i widział Uzdrowisko. Zdaję sobie Jednocześnie sprawę, że każdy szpital przyjmę każdą ilość pieniędzy w formie dokapitalizowania, bo medycyna to rozwijająca się intensywnie dziedzina i to, co dzisiaj kupujemy w krótkim czasie stanie się przestarzałe.

W następnej kolejności przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś, nie dopuścił do głosu radnej Jolanty Tyjas, z powodu poprzedniej długiej, bo 8-mio minutowej wypowiedzi radnej, mimo upomnień przewodniczącego.

Kolejnym mówcą był radny Grzegorz Gałuszka, który zauważył, że przygotowywane na to posiedzenie materiały są na tyle enigmatyczne, i właśnie z tego powodu pojawiają się pytania i wątpliwości radnych.
Wg radnego Gałuszki, całość dokapitalizowania w wysokości 5 milionów zostanie spożytkowana na finansowanie zaległości przedłużających się inwestycji, gdyż poziom waloryzacji cen usług jest bardzo wysoki.

Na koniec zabrał głos Marszałek Bętkowski.
Przeprosił, że przedłożone do wniosku informacje nie były wyczerpujące, aby dać radnym pełną wiedzę. Marszałek zgodził się z zarzutem, że na posiedzeniu sejmiku nieobecni są przedstawiciele Rady Nadzorczej. Marszałek liczy, że jeszcze będzie czas rozmawiać szerzej nt. kondycji Spółki. Przeprosił ponownie za niepełne materiały.
Marszałek przyznał, że zmian kadrowych w Uzdrowisku było sporo. Natomiast zauważył przez ostatnie lata spadek wynagrodzenia zarządu.
W następnej części przyznał, że transport wody był “dziurawy” a woda płynęła nie tylko do rozlewni ale także dla osób prywatnych. To zostało za tej kadencji wyeliminowane.
Marszałek zawarł w swoje wypowiedzi także słowa, że “wszyscy coś zaniechali i nie dopilnowali, ale generalnie wszyscy byśmy chcieli, żeby to Busko było jakąś naszą chlubą, i myślę, że to się da uczynić.
Marszałek bardzo podziękował za deklaracje poparcia projektu dokapitalizowania.
Marszałek zadeklarował, że będzie starał się poprawić komunikację zarządu z radnymi.

Przewodniczący sejmiku zamknął dyskusję nad dokapitalizowaniem.

Głos następnie zabrała radna Jolanta Tyjas w związku z uzyskanymi odpowiedziami na jej interpelacje dotyczące Uzdrowiska Busko-Zdrój sprzed miesiąca.
Poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie tych odpowiedzi, m.in.:
Poprosiła o zestawienie kosztów usuwania awarii przy produkcji Buskowianki w 2021 i 2022 roku.
Czy członkowie zarządu mają zakresy obowiązków?
Jakie zadania zarząd przekazuje do biura audytu i kontroli?
Jaka była wartość zutylizowanego lub przekazanego sprzętu ze szpitala Krystyna i kto decydował o takim przeznaczeniu tego wyposażenia?
Na jakim etapie jest weryfikacja kandydatów i kiedy można spodziewać się powołania prezesa, a jeżeli konkurs został już zakończony, to oczywiście radna nie oczekuje odpowiedzi.
Czy nowy prezes będzie miała zagwarantowaną odprawę nawet po kilku miesiącach pracy bez efektów?
Poprosiła o wyjaśnienie zasadności i powodów powołania nowego członka rady nadzorczej, p. Marka Markowskiego.
Jaka jest wysokość miesięcznej diety członka rady nadzorczej w Uzdrowisku?
Poprosiła o podanie stanowisk osób, które w 2022 roku otrzymały odprawy w wysokości 188 tysięcy 500 złotych.
Czy w najbliższym czasie planowany jest audyt spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój?
Jakie są kierunki wydatkowania środków przyznanych w dniu dzisiejszym w wysokości 5 mln złotych z uwzględnieniem działalności statutowych spółki?

Pod koniec posiedzenia radna Tyjas skierowała pytanie do radnego Marka Strzały, który w dyskusji wspomniał o karze konserwatorskiej 50 tysięcy. Radna chciałaby się dowiedzieć; czego dotyczyła ta kara?

Radny Marek Strzała po raz kolejny zapraszał do Uzdrowiska. Tym razem szczególnie ciepło i czule zapraszał radną Tyjas. Przyznał, że chodzi o budki handlowe, jedna jego słownictwo nie jest bogate jak radnej Tyjas. Z sympatią określił, że będzie radnej wizualnie lepiej “ogarnąć”.
Skierował zapytanie wprost; “Umawiamy się? Przyjedziesz?”
Po próbie zajęcia miejsca za stołem i chyba w odpowiedzi na głosy z sali, p. Marek Strzała powrócił do mikrofonu i humorystycznie przypomniał, że sanatorium miłości skończyło się we wrześniu a efekty… Radny chyba nie dokończył zdania i wrócił na swoje miejsce.
Ten fragment wystąpienia radnego, wiceprzewodniczącego sejmiku i jednocześnie dyrektora na Uzdrowisku, pozostawił pewien niesmak.

screen pochodzi ze strony:
https://esesja.tv/

Oryginalna relacja video dostępna jest pod adresem:
https://esesja.tv/transmisja/30526/lii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-24-pazdziernika-2022.htm

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *