Woda Mineralna 2.0

W symulacjach biznesowych uczestnicy mają okazję krok po kroku wykreować swoje własne imperium, podczas gdy narracja wprowadza nowe wyzwania, gdy tylko stają się one istotne dla rozwoju firmy. Podczas wielu rund gracze analizują szanse rynkowe, wybierają strategie biznesowe oraz taktyki, by podejmować decyzje, które przyniosą im największy zysk. Planowanie, zarządzanie przepływem gotówki, tworzenie wartości poprzez projektowanie produktów, planowanie produkcji, analiza rentowności, planowanie strategiczne oraz zarządzanie – to wszystko wymaga wielu prób, aby dopasować te narzędzia do swojego stylu myślenia.

Nazwa gry: “Woda Mineralna 2.0”

Uczestnicy wcielają się w rolę właściciela zakładu produkującego wodę mineralną. Fabuła gry skupia się na rozbudowie i modernizacji przestarzałego parku maszynowego, aby firma przetrwała i mogła konkurować z innymi markami.

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji różne narzędzia i zasoby, takie jak fundusze, pracownicy, materiały oraz dostęp do nowych technologii. Celem gry jest zarządzanie procesem modernizacji zakładu, poprawienie efektywności produkcyjnej, podniesienie jakości wody mineralnej oraz zwiększenie jej sprzedaży na rynku.

Gra składa się z kilku rund, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje dotyczące modernizacji zakładu i rozwoju firmy. W każdej rundzie uczestnicy otrzymują wyzwania i zadania, które muszą zostać wykonane. W trakcie gry będą mieli również okazję do współpracy z innymi uczestnikami i wymiany pomysłów.

W grze promuje się kreatywność i innowacyjność, zachęcając uczestników do poszukiwania nowych rozwiązań i eksperymentowania z różnymi strategiami. W “Woda Mineralna 2.0” uczestnicy na własnej skórze przekonają się, jak ważne jest ciągłe doskonalenie i modernizacja w biznesie, aby pozostać na szczycie i przyciągnąć klientów.

Oto cztery przykłady wyzwań, które mogą pojawić się w pierwszej rundzie gry “Woda Mineralna 2.0”:

1. Analiza stanu zakładu: Uczestnicy otrzymują raport z przeglądu technicznego przeprowadzonego w zakładzie produkcyjnym. Raport wskazuje, jakie maszyny wymagają modernizacji i jakie koszty z tym związane będą ponosić. Gracze muszą wybrać, które maszyny wymagają natychmiastowej modernizacji, a które można odłożyć na później.

2. Zarządzanie budżetem: Uczestnicy otrzymują kwartalny budżet zakładu i muszą podzielić go na poszczególne działania, takie jak modernizacja maszyn, badania czy też rozwój, marketing oraz zatrudnienie. Gracze muszą podjąć decyzje o tym, na co powinni przeznaczyć większą część budżetu i jak osiągnąć maksymalny zysk i tempo rozwoju.

3. Zmiany w przepisach: Uczestnicy otrzymują informacje o zmianach w przepisach dotyczących produkcji i sprzedaży wody mineralnej. Gracze muszą dostosować swoje działania do nowych wymagań, aby uniknąć kar i utraty reputacji firmy.

4. Badania i rozwój: Uczestnicy otrzymują informacje o nowych technologiach i innowacjach w dziedzinie produkcji wody mineralnej. Gracze muszą zdecydować, czy zainwestować w badania i rozwój, aby poprawić jakość i zwiększyć wydajność produkcji, czy skupić się na innych działaniach, takich jak marketing czy modernizacja parku maszynowego.

Nieczęsto spotyka się otwarte podejście do nowatorskich rozwiązań.
W grach wykorzystujemy abstrakcyjne myślenie, czemu sprzyja spojrzenie z różnych perspektyw.
Warto podążać… 🙂
Czy jesteś gotowy na wdrożenie kreatywnych narzędzi zarządzania?

Similar Posts